Hotel

Jak s pomocí obnovitelných zdrojů energie proměnit zchátralý zámek na luxusní hotel

Zámek z roku 1702 se měl proměnit v luxusní hotel s wellness a restaurací. Nicméně v tom stálo hodně komplikací. Zanedbaná údržba, nevyhovující vytápění, problémy s vlhkostí, které byly v minulosti vyřešeny asfaltovými nátěry. Potřebovali jsme vyřešit problém s vlhkostí, najít cestu jak ušetřit na vytápění a ideálně využívat obnovitelné zdroje energie. Dlouho se zdálo, že chceme nemožné.

Co se postupně muselo změnit?

  • Navrhli jsme kompletní řešení pomocí systému Sunpower.
  • Termické sluneční kolektory Sunpower jsou integrované do střechy na hlavní budově a budově restaurace. Zařízení splývá s pláštěm střechy a neruší tak vzhled historického objektu. V letní sezóně kolektory zajistí ohřev vody pro provoz objektu a přebytky se využívají pro temperaci a vysoušení objektu.
  • Nainstalovali jsme akumulační nádrže SunSave – s objemem 13 500 l pro hlavní budovu a 10 800 l pro budovu restaurace. Velkou výhodou bylo to, že je stavíme až na místě a můžeme je přizpůsobit prostorám. Akumulační nádrže umožní vyrovnání rozdílu mezi získanou energií a její spotřebou. Prioritně jsou napájeny ze solárního systému. Pokud jsou v provozu kotle na dřevo, je do nádrží ukládána energie, která není bezprostředně nutná k provozu topné soustavy. Oba projekty jsou pak spojeny tranzitním vedením, které umožňuje přesun energie mezi nimi.
  • Kompletní vytápění obou objektů je vyřešeno systémem stěnového topení Klimastěna. Systém zvládne efektivně vysoušet objekt. Nízkoteplotní provoz umožní optimální využití energie ze solárního systému a hospodaření s energií v akumulačních nádržích. Díky Klimastěně nejsou v interiérech žádné rušivé elementy jako trubky, radiátory a podobně. Většina objektu má parketové podlahy. Podlahové topení je proto doplněno pouze v koupelnách, wellness a chodbách.
  • Celý systém je inteligentně řízen formou regulace, která ovládá systém soláru, vytápění, ohřev TUV a vzduchotechniku. S pomocí speciálních čidel FLUTCHI jsou jednotlivé okruhy vytápění dynamicky ovládány tak, aby nedocházelo k nepříjemnému chladnutí stěn a podlah. Díky tomu je možné určité prostory vytápět na komfortní teploty a další neobsazené jen temperovat.

Jaký je výsledek?

Výsledkem celého projektu je mimořádně úsporný provoz objektu. V prvním roce, dokud byla stavba „syrová“, byly úspory jen mírné. Vzhledem k tomu, že s pomocí stěnového vytápění Klimastěna byly odstraněny všechny problémy s vlhkostí a vysušené stěny mají výrazně lepší tepelně izolační parametry, spotřeba paliva již v druhém roce výrazně poklesla. Zajímavé jsou i reakce uživatelů objektu, kteří prohlašují, že pociťují nečekaně příznivou teplotní pohodu. Pro majitele dalších historických staveb, kteří mají zájem je rekonstruovat, může být i při jednání s úřady, tento objekt i příkladem citlivých zásahů, které neruší charakter nemovitosti, ale zároveň zajišťuje její plnohodnotné využití.