Stanice pro handicapovaná zvířata – Klášterec

 

„V Národním parku Šumava jsme se rozhodli, že bývalé skladiště v lesní školce Klášterec přestavíme na záchytnou stanici, kde budou ošetřována zraněná zvířata a následně vrácena do přírody. Celý objekt tvořila jen lehká konstrukce haly, tudíž jsme věděli, že bude třeba kompletní rekonstrukce.
Měli jsme představu využití moderních technologií zajišťujících plnohodnotný provoz zařízení s minimálními provozními náklady v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie. Zároveň jsme tím chtěli dokázat, že se ke stavbám na území NP Šumava dá přistupovat ekologicky. A povedlo se.“

Jaké bylo naše řešení?

Na střechu jsme nainstalovali solární systém. Namísto nemrznoucí kapaliny jsme použili vodu, což zvyšuje účinnost a zároveň nezatěžuje životní prostředí.
Malá fotovoltaická elektrárna pokrývá část spotřeby elektrické energie. Přebytky jsou přeměněny na teplo a uloženy do akumulační nádrže.
V případě, že energie ze soláru nebude schopná pokrýt nároky na vytápění a ohřev, zajistí energii tepelné čerpadlo.
Pro okamžitou spotřebu se energie ukládá do konvenční akumulační nádrže, která je zdrojem pro vytápění a ohřev teplé vody. Přebytky jsou pak ukládány do velkoobjemové akumulační nádrže SunSave.
Nízkoteplotní vytápění pomocí sálavého tepla a zároveň i případné chlazení se stará Klimastěna, která je skvělým řešením i pro kancelářské prostory v podkroví.
Objekt je vybaven regulací, která celý systém řídí a přepíná jednotlivé zdroje podle momentální ekonomické výhodnosti. Regulaci je možné ovládat přes internet, ať už z počítače, tabletu i mobilu.

Byli jsme úspěšní?

„Protože se stavba nachází na území CHKO Šumava je logické, že jsme měli požadavek, aby provoz objektu byl co nejohleduplnější a nejekonomičtější. To se ve spolupráci se Sunpower podařilo. Vše je nízkoenergetické, dobře zateplené a my tak co nejméně zatěžujeme přírodu, která je pro nás tak důležitá.“