PID modul

U PID-Modulu se jedná o speciální vstupní / výstupní modul, s dvěma výstupy regulovatelnými na otáčkách, jeden relé výstup, jeden 0-10 V výstup jakož 4 variabilně použitelné vstupy.

Ty čtyři teplotní vstupy umožňují měření teplotními čidly PT1000 nebo KTY10, dále zachycení čidla záření, průtoku resp. digitální vstupy. Vstup 4 může být použit nejlépe jako počítač impulzů. Oba otačkami regulovatelné výstupy mohou být konfigurovány jako fázové nebo pulsní modulace, relé výstup jako i výstup 0-10V nejsou konfigurovatelné.

Pro velmi rychlé regulační průběhy při regulaci otáček u přípravy čerstvé vody jsou implementovány 2 na sobě nezávislé PID regulátory, které při potřebě po jednorázové konfiguraci stačí jenom aktivovat. Standardně probíhá příprava čerstvé vody přes čerpadlo regulované otáčkami. Přitom PID1 obsadí teplotní vstupy 1 a 2 (příprava teplé vody, kontrola průtoku) jakož i otáčkami regulovatelný výstup P1 (čerpadlo teplé vody), PID2 obsadí teplotní vstupy 3 a 4, včetně otáčkami regulovatelného výstupu P2.

Ve standardní variantě může být kromě požadované cílové teploty upřesněn i PID parametr u obou spínačů regulátorů. Tímto jsou k dispozici dohled nadprůtokem, externí uvolnění (software), dohled nad průtokem nebo externí uvolnění, jakož i dohled nad průtokem a externí uvolnění.

Pro více dimenzované soustavy je k dispozici u PID1 ještě varianta hygienické přípravy čerstvé vody přes ventil 0-10V. Přitom běží čerpadlo nádrže P1 stále se 100% a požadovaná teplota se reguluje ventilem. U této varianty jsou dodatečně k nastavení parametry intervalu dotazu (v 0,1 s) a doba běhu ventilu (doba regulačního průběhu z A do B v sekundách). Oba tyto parametry nejsou ve standardní variantě nutné, protože regulační průběh tam nepotřebuje žádný čas (dobo změny čerpadla z 0 na 100% je nepatrná).

Technická specifikace:

 • zásobování napětím………………….12 – 48 VDC
 • hodnota modulační rychlosti……..9,6 kBaud
 • počet připojení…………………………max. 256
 • připojení………………………………….Weidmüller
 • zobrazení…………………………………power LED, Com LED, stavová LED na kanál
 • obal…………………………………………plastový do lišty DIN
 • provozní teplota………………………..-20°C až +60°C
 • protokol……………………………………znaky ASCII
 • napěťová ochrana (RS485)…………ESD 16 kV
 • výkonnostní příkon……………………1,2W

Vstupy:

 • 4 vstupy, konfigurovatelné
 • 2 vedení / kanály
 • rozlišení: 16 bit
 • počet měření: 10 za sekundu / kanál

Výstupy:

 • 2 otáčkami regulovatelné výstupy pro fázovou nebo pulsní modulaci
 • 1A / kanál @ 230VAC
 • 1 přepínač
 • 6A / kanál @230VAC

Napětí 0-10 V