UVR1611 – Volně programovatelná univerzální regulace…

Přístroj  UVR1611  má  díky  funkčním  modulům  možnost  prakticky  volné  programovatelnosti  pro každé  systémové  zařízení  topného  managementu  a  jeho  sladění.  Protože  je  každý  funkční  modul možno několikanásobně adresovat, mohou se také realizovat komplexní regulační systémy, jako např. solární systémy s více kolektorovými plochami, zásobníky nebo povětrnostními podmínkami řízené topné systémy. Díky nabídce funkcí je možné řešit libovolné regulační úlohy.

Charakteristika:

 • 16 senzorových vstupů senzory KTY nebo PT1000 (2 z nich také jako imulzní a jeden jako analogový 4-20mA nebo 0-10V)
 • 4 polovodičové výstupy s možností regulace otáček
 • 7 reléových výstupů,  2 výstupy na přídavné relé
 • 2 výstupy 0-10V přepínatelné na PWM signál
 • další vstupy a výstupy pomocí rozšiřujících modulů
 • možnost komunikace k dalším regulacím nebo síťovým zařízením
 • ve spojení s přístrojem Bootloader BL-NET je možné ovládat a sledovat regulaci přes počítač resp. internet, provádět aktualizace a zobrazovat aktuální hodnoty, případně vytvářet online vizualizace
 • programování se provádí buď přímo v regulaci nebo pomocí softwaru T.A.P.P.S, který je k dispozici zdarma
 • infraport
 • k dispozici je široké spektrum příslušenství (čidla, snímače …)

Bližší informace Vám rádi sdělíme na vyžádání či v sekci „Ke stažení“.

Existuje ve variantách:

 •  „K“ s konzolou pro volnou montáž, rozměr 210x155x71 mm
 •  „S“ pro zabudování  do rozvaděče, rozměr 144,5(138)x96,8(91)x79 mm

Příklady programování TAPPS: (jednoduché vkládání funkčních bloků)

 

 

   

Rozměry s konolí:

Abmessungen UVR1611K

Rozměry bez konzole: možnost instalace na čelní panel

Abmessungen UVR1611S