Zemní výměníky GeoCollect

geo1

Díky optimálnímu uspořádání povrchu s tenkovrstvým & turbulentním prouděním (nízký průtok) absorbéry GeoCollect dosahují efektivního chladícího výkonu.
Vertikálně instalované absorbéry GeoCollect čerpají energii z velkého objemu půdy (asi 0,5 m vodorovně a asi 0,4 m svisle). Toto uspořádání vede při vzdáleností 0,7 m mezi absorbéry ž k extrémně nízké potřebě plochy. U více než 95% klimatických zón ve střední Evropě je dosahováno chladícího výkonu 142,61 W / m².

geo2

Systém je určený pro využití geotermální energie a energie slunce, která se ukládá až do hloubky 10m.  Kromě toho absorbéry GeoCollect dokáží využít energii z tzv. krystalizačního tepla a průsaku vody.

GeoCollect využívá energii léta v zimě a chlad zimy v létě. 10 modulů GeoCollect spojených do jedné série a zakopaných v zemi dosahuje výkonu 1 kW (s výjimkou skalnatého podkladu a suchého štěrku)
Běžná tepelná ztráta moderního rodinného domu o velikosti cca 150 m² je kolem 8 kW. Pro pokrytí této ztráty vyžaduje Vaše tepelné čerpadlo 6 kW chladícího výkonu. Zemní kolektor GeoCollect obsahuje 6 větví, rozložených na ploše plotu o rozloze 42 m².

geo4
Řada modulů má vždy minimální rozteč 70 cm a délku 10 m.
V případě novostavby je instalace obzvláště levná, protože je možno pro pokládku modulů jednoduše využít běžné zemní práce (výkopových rýh základů, kanalizace atd).